E.H.B.O. opleidingsinstituut Rotterdam B.V.

EHBO informatie

Lesrooster

Erkend en gecertificeerd

Ons instituut is voor de A.E.D opleiding & en de Reanimatie opleiding erkend en gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. E.H.B.O. opleidingsinstituut Rotterdam B.V. is lid van de ERC & NIKTA gecertificeerd.

Opleidingslocatie

Contact

Telefonisch bereikbaar van: 09:00 tot 17:00 010 226 3210
06 1047 8072
@ehbo-opleidingsinstituut
KvK R'dam: 24472798

Locatie

E.H.B.O. opleidingsinstituut Rotterdam B.V.
Baroeg
Spinozaweg 300
3076 ET Rotterdam

Gratis parkeren

Postadres

E.H.B.O. opleidingsinstituut Rotterdam B.V.
2e opbouwstraat 2
3076 PS Rotterdam


KvK R'dam: 24341492